Disclaimer

De informatie die via Tijd voor Transformatie wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een gezondheidszorgdeskundige vervangt, maar is uitsluitend bedoeld te gebruiken als een aanvulling op een verantwoord gezondheidszorgprogramma, voorgeschreven door een gezondheidszorgdeskundige. Bij belangrijke gezondheidsklachten dient de huisarts of een andere zorgverlener altijd ingeschakeld te worden. Tijd voor Transformatie is niet verantwoordelijk voor een onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

De ontvanger van de diensten en de deelnemer aan activiteiten is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geestelijke en lichamelijke welzijn, handelen en keuzes. Het ontvangen van diensten gebeurt vrijwillig en onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Tijd voor Transformatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor vermeende schade door gebruik van diensten van Tijd voor Transformatie.

Tijd voor Transformatie verbindt zich tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis. De resultaten voor de ontvanger/deelnemer, evenals de doorlooptijd waarin resultaten mogen worden verwacht, zijn mede afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de ontvanger/deelnemer. De ontvanger/deelnemer vrijwaart Tijd voor Transformatie van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat.